نن جوړ ملي اختر دی

نن جوړ ملي اختر دی خو زما په برخه غم دی
اخته د ځان په وير يم
دا ځمکه رنګينه شوه جوړ په ماباندې ما تم دی
صياد په دام کې ګير يم
نن جوړ ملي اختر دی خلک خاندي زه ژړېږم
ژړا مې نه ودرېږي
د خپلې ازادۍ ليلا ديدن پسې کړېږم
په مخ مې رود بهېږي
بې رحمه زمانه شوه خپل مراد ته نه رسېږم
فرياد مې ځکه خېژي
په ماباندې جوړ کړی زور ګيرانو لوی ستم دی
په شته جايداد فقير يم
نن جوړ دی ښه محفل او ښه سرود دسروديانو
هيڅ نه اورم په غوږونو
بې غم دي ورته ناست د روغو زړونو خاوندانو
دا وخت دی د خوندونو
زما کله هېرېږي آه زګيروي د ماشومانو
چې مړه دي په بمونو
ښه ياد مې چارسدې د قتل عام هغه رقم دی
د ځکه زه دلګير يم
نن ګورم ناست کرسو کې خانان خپل او ملکان
په کوکو کوکو ژاړم
بشره راته په ياد شوه د قاضي عطاءالله خان
له چانه يې وغواړم
د چا له ظلمه مړ شو، لاړ د څه شي په ارمان؟
په دې فکر کې لاړم
په تېغ د ظالمانو مې ځيګر قلم قلم دی
له درده هوا ګير يم
ای خلکو نو په ما کم بخت په هغه ورځ اختر وي
چې واک مې د خپل ځان شي
د اتو مليونو وروڼو اتحاد مې برابر وي
ازاد پښتونستان شي
زما د استقلال مخالفين دې در په در وي
هم دغه مې ارمان دی
غمجن زه ملنګ جان يم تل په برخه مخې ماتم دی
همېش په زړه زهير يم